Ordningsregler

Vi hoppas att Er vistelse här skall bli angenäm. Följande ordningsregler är framtagna i samarbete med de nordiska campingorganisationerna och är tillkomna för din och de andra campinggästernas trevnad.

 1. Anmäl dig i receptionen direkt vid ankomst. Grupper anmäls av gruppledaren. Meddela vid incheckning om du har med dig extra tält, båt etc. Incheckning endast med giltigt Camping Key Europé/Camping-ID.
 2. Tillfälliga besökande ombedes parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför området. Det är endast tillåtet att uppställa ett fordon plus husvagn per campingtomt.
 3. AVGIFTER: Se separat prislista.
 4. Det är INTE tillåtet att ladda någon form av elbil/fordon på campingplatsen
 5. Endast tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Det är inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär. Husvagnar skall vara inregistrerade för användning till motordrivet fordon.
 6. Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar är ej tillåtna. Campinggästen är skyldig att tillse att gasol och el utrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.
 7. Visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan klockan 23.00 och 07.00 skall det vara tyst på campingen. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än nödvändigt.
 8. Hjälp barnen att hitta lämpliga platser för lek och bollspel. Bollspel bland tält och husvagnar är ej tillåtet.
 9. Hundägare ombedes att visa största möjliga hänsyn mot övriga campinggäster. Håll din hund i kort koppel och rasta utanför campingområdet. Använd hundbajspåsar.
 10. Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd därför de sopkärl som finns placerade inom området. Övrigt avfall (ej hushållskaraktär) t ex möbler, grillar och dylikt får ej lämnas på campingen.
 11. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt/duschrum, kök och diskrum) i samma skick som du själv önskar finna dem.
 12. Försäljning vid och inom campingplatsen får endast förekomma med campingvärdens tillstånd.
 13. Vid avresa skall campingtomten vara städad och utrymd före klockan 12.00 på avresedagen, om inget annat avtalats med receptionen.
 14. Campingvärden ansvarar inte för förlust eller skador på den enskildes ägodelar. Den som gör åverkan på byggnader, material eller annan campinggästs ägodelar kan göras ersättningsskyldig enl. gällande lagregler. Gäster är skyldiga att ha sina ekipage försäkrade.
 15. Campinggästens husvagn/tält skall hållas väl rengjord och ej vara störande för övriga campinggäster. Campingvärden har rätt att vidta åtgärder och beordra campinggästen att ställa i ordning sin utrustning. All form av biltvätt inom campingområdet är förbjudet.
 16. Fiske är ej tillåtet från brygga och strand
 17. Engångsgrillar får ej användas direkt på gräset
 18. Campingvärden äger rätt att beslagta husvagn/tält för den som inte fullgör sina ekonomiska åtagande.
 19. Minsta tillåtna avstånd mellan säsongsplatser är 4 meter. Normalt tillämpas den rekommenderade 4-meters regeln men andra avstånd kan förekomma efter campingvärdens godkännande.
 20. Campingvärden förbehåller sig rätten att hyra ut förbetald plats till annan då dess innehavare lämnar campingplatsen. För att undvika oklarheter skall det meddelas då man ämnar lämna campingplatsen med sin husvagn.
 21. Var aktsam om naturen - den behöver ditt skydd. Använd gärna miljövänliga produkter!
 22. Om ovanstående ordningsregler ej respekteras har campingvärden eller personalen rätt att vidta nödvändiga åtgärder. Campinggäster som uppträder störande inom området kan avvisas och fråntas sitt campingkort.